Copyright

Copyright

De eigendomsrechten rondom deze website, alle content die hier op te vinden is en de beeldmerken en merkrechten behoren uitsluitend tot Castingbestand B.V. en de bijbehorende groepsmaatschappijen (vanaf dit punt gezamenlijk aangeduid als Castingbestand B.V.). De auteursrechten van het format en alle inhoud (waaronder de gegevens die door gebruikers zijn opgegeven, teksten, afbeeldingen, video’s, geluiden en andere informatie) van deze website behoren uitsluitend tot Castingbestand B.V. of de licentiegevers.

De inhoud gevonden op deze website, of een onderdeel van deze content, mag zonder schriftelijke toestemming van Castingbestand B.V. niet worden doorgestuurd, verspreid of beschikbaar worden gesteld aan derden tegen betaling, tenzij dit noodzakelijk zou zijn voor het gebruik van de website. Alle content mag dan ook alleen voor persoonlijk gebruik geraadpleegd worden. Wanneer een gebruiker een bijdrage heeft geleverd berusten de rechten van deze inhoud bij de gebruiker, tenzij er volgens de gebruikersvoorwaarden afstand is gedaan van de rechten van deze inhoud of de rechten overgedragen zijn aan Castingbestand B.V..

Wanneer Castingbestand B.V. vindt dat er een (mogelijke) inbreuk gedaan is op de rechten van derden heeft Castingbestand B.V. het recht (let op: niet de plicht) om de toegang te onthouden tot de informatie of deze informatie te verwijderen. Daarnaast heeft Castingbestand B.V. het recht om tekst-, muziek- en beeldmateriaal dat is ingezonden door een gebruiker aan te passen of in te korten.