Disclaimer

Disclaimer

Castingbestand B.V. en de bijbehorende groepsmaatschappijen (vanaf dit punt gezamenlijk aangeduid als Castingbestand B.V.) leveren een constante zorg en aandacht bij het samenstellen van de website en de gegevens die daarin worden opgenomen. Toch kan Castingbestand B.V. niet garant staan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de content en de gegevens van de website. Castingbestand B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect en ongeacht de aard) die verband zou hebben of het gevolg is van het gebruik of de (on)bereikbaarheid van de website.

Meningen en beweringen die geuit worden in teksten op de pagina’s van de website door gebruikers behoren tot de auteur(s) en niet tot Castingbestand B.V., de webmaster of de internetprovider. Castingbestand B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze teksten en kan worden aansprakelijk worden gehouden voor enige schade (direct of indirect) die zou kunnen voortvloeien uit de uitingen.

Castingbestand B.V. staat ook niet garant voor de geschiktheid van de informatie op de website voor het doel waarvoor iemand de informatie raadpleegt. Alle inhoud, informatie, diensten en producten worden in een feitelijke staat aangeboden, en Castingbestand B.V. geeft geen garantie of waarborg aangaande de deugdelijkheid van de inhoud, de geschiktheid voor een doel of anderszins.

Producten of diensten die genoemd zijn op deze website worden niet gegarandeerd of ondersteund door Castingbestand B.V., en Castingbestand B.V. staat dan ook niet garant voor beweringen die gedaan worden door de vervaardiger van een dergelijk product. Hierdoor wordt het aangeraden aan gebruikers van deze website om zelf onderzoek te doen van informatie die via de website is verkregen of hiervoor onafhankelijke inlichtingen aan te vragen. Er wordt gezorgd dat de informatie die deze website levert regelmatig wordt aangepast en aangevuld. Wijzigingen kunnen direct worden doorgevoerd zonder hier kennis van te geven aan de gebruikers, en Castingbestand B.V. behoudt zich hiervoor het recht.